You are here

Lëshohet Plone 3.1.1

laurenti's picture

[img_assist|nid=1289|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=23]Lëshohet Plone 3.1.1; të rejat kanë të bëjnë me lloje të rinj portlet, përmirësime për OpenID e RSS, nivelin e sigurisë e shumë të tjera.
Një prej objektivëve kryesorë të versionit 3.1 është lehtësimi i proçedurës së përditësimit të Plone 3.0, por edhe duke shtuar përmirësimin e sigurisë dhe një infrastrukturë efikase për programuesit.

Të gjithë produktet kompatibël me Plone 3.0 do të vazhdojnë të jenë kompatibël edhe me Plone 3.1, duke e bërë të panevojshme kryerjen e ndryshimeve (sigurisht... si gjithmonë është praktikë e mirë parapritja e çdo problemi, mjafton një backup para se të kalohet tek versioni i ri).

Për më tepër, kaloni tek faqja zyrtare e Plone.