You are here

Lëshohen GNOME 2.18.3 stable dhe GNOME 2.19.4 unstable

laurenti's picture

Sapo janë lëshuar versioni GNOME 2.18.3 stable që duhet të jetë lëshimi i fundit përsa i takon serisë 2.18 dhe versioni GNOME 2.19.4 unstable, lëshimi i katërt i degës së zhvillimit, versioni përfundimtar i së cilës parashikohet të lëshohet për në shtator 2007.