You are here

Kernel 2.5.16

AlbLinux's picture

Linus Torvalds lëshoi Kernel-in e ri Linux. Të rejat dhe bug-fix këtu .