You are here

fghgfh

Administratori's picture

Nuk besoj që ka nevojë t´ju kujtoj që të gjitha IP regjistrohen: kush ka nge për të bërë shaka le të gjejë ndonjë vend tjetër!!!