You are here

Sërish në punë SVN e AlbLinux

laurenti's picture

Mbas disa ndryshimeve, vihen përsëri në funksion SVN (subversion) e AlbLinux.

Një interfaqe grafike për të shfletuar pakot është vënë në dipozicion tek adresa: http://alblinux-svn.homelinux.org

    Të rejat:

  1. Tashmë përdoret SVK për "mirroring" e plotë të projektit GNOME.
  2. Përkthyesit shqiptarë e kredituar, mund të punojnë me lehtësi nga makinat e tyre, pa patur më nevojë të dërgojnë files via email apo duke përdorur proçedura të tjera të gjata.

Shembull pune si përkthyes:
Po supozoj që dispononi kreditet e duhur për të punuar në projektin e përkthimit në shqip të GNOME (user + password). Përkthyesit e rinj mund të kërkojnë pjesmarrjen në projekt duke dërguar një kërkesë me të dhënat e plota personale tek laurenti[at]alblinux[dot]net.

Po supozoj gjithashtu që jeni mirëmbajtës i përkthimit në shqip p.sh. për gdm dhe, përdorni përdoruesin "lor" :-) në sistem.

mkdir checkout && cd checkout
svn co --username lor http://alblinux-svn.homelinux.org/gnome/gdm/gdm/trunk gdm

Me anë të komandës së sipërme sapo është kryer "checkout" i një kopje të versionit në zhvillim (pra trunk) në kartelën tonë të punës (që unë quajta thjesht "checkout").
Sikurse mund të vihet re, emri i programit për t'u shkarkuar përsëritet dy herë në URL e repository SVN (kjo për të dalluar kopjen lokale ../gnome/emri_programit/emri_programit nga mirror i programit në svn e Projektit GNOME ../gnome/emri_programit/mirror).

Tani për të punuar mjafton të futemi në kartelën ku ndodhen file e përkthimeve:

cd gdm/po

- Rifreskojmë përkthimin:

intltool-update sq

- Punojmë/përkthejmë sq.po (me programin me të cilin punoni zakonisht)
- Ruajmë ndryshimet/punën
- Njoftojmë që kemi kryer ndryshime tek ChangeLog:

vim ChangeLog
VVVV-MM-DD  Emri Mbiemri  <adresa@email>

        * sq.po: Updated Albanian Translation.

Ruajmë ndryshimet dhe dalim.
Ridërgojmë në server ndryshimet e kryer (commit):

svn commit -m "Updated Albanian Translation by Emri Mbiemri" sq.po ChangeLog

Kaq ishte e gjitha...

Për të përditësuar kopjen e punës me ndryshimet e fundit nga serveri, mjafton komanda:

cd ~/checkout/gdm
svn up