You are here

Po, nje tjeter kernel

Administratori's picture

Nuk ka kohe me te pershtatshme se nata per te kompiluar nje tjeter kernel dhe per te kryer upgrade e sistemit :-)