You are here

PHP Nuke 6.9

Administratori's picture

Përshëndetje,mund t´ju garantoj që file nuke.sql që vjen me PHP-Nuke 6.9 është korrekt. Ndoshta mund të bësh një provë ngarkimi manual të nuke.sql në MySQL (pa phpMyAdmin).Ja si veprohet në Linux dhe në Windows për të krijuar një databazë dhe për ta populluar me strukturën dhe të dhënat:-

LINUX
Po supozoj që dëshiron të krijosh databazën

nuke

që do të ketë si pronar

emri

të njohur nga password

fjala

dhe në të cilën do të ngarkohen instruksionet e përmbajtura tek file nuke.sqlLidhu në mySQL si root:mysql -u root -p "password_i_root"Klienti mySQL do t´ju vihet në dispozicion dhe është në pritje të komandave me një "mysql>" :Krijo databazën me emrin

nuke

:mysql> create database nuke;Jepi te gjitha të drejtat e përdorimit të kësaj databaze përdoruesit

emri

:mysql> grant all on nuke.* to emri@localhost identified by ´fjala´;Dil jashtë:mysql> quitFutu tek kartela sql e PHP-Nuke 6.9: në brendësi do të ndodhet file nuke.sql

Ngarkoje tek databaza e sapokrijuar:$ mysql -u emri -p nuke < nuke.sqlDo t´ju kërkohet password (´fjala´) dhe databaza do të ngarkohet.Kaq ishte e gjitha, më shpejt se me phpMyAdmin :-)-

WINDOWS
Lidhu në mySQL si root:mysql -u root -p "password_i_root"Klienti mySQL do t´ju vihet në dispozicion dhe është në pritje të komandave me një "mysql>" :Krijo databazën me emrin

nuke

:mysql> create database nuke;Jepi te gjitha të drejtat e përdorimit të kësaj databaze përdoruesit

emri

(nëse ke krijuar një përdorues me emrin ´emri´, përndryshe duhet të përdorësh përdoruesin ´root´):mysql> grant all on nuke.* to emri@localhost identified by ´fjala´;Vazhdo hapat e tjere si ne rastin e Linux.Administratori's picture

Kontrollo qe ke shkruar si duhet password e root.

Ki kujdes dallimin midis germave te medha/vogla.

Administratori's picture

Përshëndetje Niko,

problemi nuk qëndron tek PHP-Nuke por tek sistemi juaj. Mund të kryesh një provë tjetër mbasi të kesh shkarkuar versionin e fundit të phpMyAdmin.

Në vazhdim po bashkangjis fotot e fazave të ndryshme të krijimit të databazës nuke duke përdorur phpMyAdmin dhe duke u nisur nga file nuke.sql i versionit 6.9.

Administratori's picture

Vazhdojnë fotot:

Administratori's picture

Ja dhe krejt databaza e re nuke e sapo krijuar:

Administratori's picture

Përshëndetje Niko,

e pashë foton që më kishit dërguar: problemi juaj është konfigurimi jo korrekt i phpMyAdmin. Në fakt përdoruesi që keni vendosur tek konfigurimi i phpMyAdmin nuk ka të drejtën e krijimit të databazës (dhe asnjë lloj tjetër të drejte). Nëse server-i është juaji përdorni ( apo krijoni) një përdorues që ka të drejta krijimi dhe ndryshimi të databazave. Nëse jeni në hosting, duhet t´i kërkoni ndihmë administratorit të sistemit.