You are here

Instalimi i nje USB MODEM?

Tim's picture

Pershendetje, Alblinux:Atehere une kam nje V.90 USB Modem. Ne fillim mora driverin per windows dhe e instalova gjithcka eci pa problem dhe u lidha ne internet. Por qellimi i vertet pse mora nje usb modem ishte sepse doja tu lidhja me linux ne internet gje qe se kam bere asnjehere prandaj edhe punoj akoma ne nje sistm windows. :-(Mbasi shkarkova driverin per linux nga interneti "http://www.smlink.com" , vazhdova proceduren sipas readme.txt. Driveri ishte per kernel 2.4 series.Ekstraktova folderin nga arkive tar.gz ne "direktorine e paketave" /usr/ , pastaj vura te drejtat per ekzekutim te gjithe skedareve, ndrushova direktorine e kernelit nga /usr/src/linux/include ne /usr/src/linux-2.6.3-4mdk/include /, dhashe komanden per skedarin "makefile" per ta kompiluar, ´/makefile´ make. Keto mesazhe me dalin:./Makefile: line 18: CC: command not found

./Makefile: line 19: LD: command not found

./Makefile: line 20: INSTALL: command not found

./Makefile: line 21: DEPMOD: command not found

./Makefile: line 22: MODPROBE:=: command not found

./Makefile: line 23: RM: command not found

./Makefile: line 24: LN: command not found

./Makefile: line 25: SED: command not found

./Makefile: line 26: GREP: command not found

./Makefile: line 27: CP: command not found

./Makefile: line 28: MKNOD: command not found

./Makefile: line 32: -include: command not found

./Makefile: line 1: shell: command not found

./Makefile: line 35: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 36: MODEM_DEV: command not found

./Makefile: line 37: MODEM_LINK: command not found

./Makefile: line 38: MODULES_CONF:=: command not found

./Makefile: line 41: ifndef: command not found

./Makefile: line 42: KERNEL_INCLUDES:=: command not found

./Makefile: line 43: endif: command not found

./Makefile: line 1: KERNEL_INCLUDES: command not found

./Makefile: line 45: INCLUDES: command not found

./Makefile: line 47: ifndef: command not found

./Makefile: line 1: KERNEL_INCLUDES: command not found

./Makefile: line 48: -DMODVERSIONS: command not found

./Makefile: line 49: endif: command not found

./Makefile: line 1: INCLUDES: command not found

./Makefile: line 1: MODVERSIONS_FLAGS: command not found

./Makefile: line 53: CFLAGS:=: command not found

./Makefile: line 55: ifdef: command not found

./Makefile: line 1: DEBUG: command not found

./Makefile: line 56: CFLAGS: command not found

./Makefile: line 57: endif: command not found

./Makefile: line 60: SLMDM: command not found

./Makefile: line 61: SLAMR: command not found

./Makefile: line 62: SLUSB: command not found

./Makefile: line 63: SLFAX: command not found

./Makefile: line 1: SLAMR: command not found

./Makefile: line 1: SLUSB: command not found

./Makefile: line 1: SLMDM: command not found

./Makefile: line 1: SLFAX: command not found

./Makefile: line 65: ALL_MODULES: command not found

./Makefile: line 1: ALL_MODULES: command not found

./Makefile: line 66: ALL_TARGETS: command not found

./Makefile: line 68: SLAMR_OBJ: command not found

./Makefile: line 69: SLUSB_OBJ: command not found

./Makefile: line 70: SLMDM_OBJ: command not found

./Makefile: line 71: SLFAX_OBJ: command not found

./Makefile: line 73: MDM_OBJS: command not found

./Makefile: line 74: FAX_OBJS: command not found

./Makefile: line 75: AMR_OBJS: command not found

./Makefile: line 76: USB_OBJS: command not found

./Makefile: line 77: CUSTOM_OBJ: command not found

./Makefile: line 78: SYSDEP_OBJ: command not found

./Makefile: line 79: SYSDEP_LINUX_OBJ:=: command not found

./Makefile: line 80: SYSDEP_PCI_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: ALL_TARGETS: command not found

./Makefile: line 83: all:: command not found

./Makefile: line 1: SLAMR: command not found

./Makefile: line 1: SLAMR_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: AMR_OBJS: command not found

./Makefile: line 1: SYSDEP_PCI_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: SLUSB: command not found

./Makefile: line 1: SLUSB_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: USB_OBJS: command not found

./Makefile: line 1: SLMDM: command not found

./Makefile: line 1: SLMDM_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: MDM_OBJS: command not found

./Makefile: line 1: CUSTOM_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: SYSDEP_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: SYSDEP_LINUX_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: SLFAX: command not found

./Makefile: line 1: SLFAX_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: FAX_OBJS: command not found

./Makefile: line 1: ALL_MODULES: command not found

./Makefile: line 1: LD: command not found

./Makefile: line 91: -r: command not found

./Makefile: line 93: kernel-ver:: command not found

./Makefile: line 95: install-amr:: command not found

./Makefile: line 96: install-usb:: command not found

./Makefile: line 98: install:: command not found

./Makefile: line 1: INSTALL: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 99: -D: command not found

./Makefile: line 1: INSTALL: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 100: -D: command not found

./Makefile: line 1: INSTALL: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 101: -D: command not found

./Makefile: line 1: INSTALL: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 102: -D: command not found

./Makefile: line 1: INSTALL: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 103: -D: command not found

./Makefile: line 1: INSTALL: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 104: -d: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODEM_DEV: command not found

./Makefile: line 105: -f: command not found

./Makefile: line 1: MKNOD: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODEM_DEV: command not found

./Makefile: line 106: -m: command not found

./Makefile: line 1: LN: command not found

./Makefile: line 1: MODEM_DEV: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODEM_LINK: command not found

./Makefile: line 107: -sf: command not found

./Makefile: line 109: uninstall:: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 110: -f: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 111: -f: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 112: -f: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_DIR: command not found

./Makefile: line 113: -f: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 114: -f: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 115: -f: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODEM_DEV: command not found

./Makefile: line 116: -f: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: prefix_dir: command not found

./Makefile: line 1: MODEM_LINK: command not found

./Makefile: line 117: -f: command not found

./Makefile: line 119: config-usb:: command not found

./Makefile: line 1: CP: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 120: .slmdm: command not found

./Makefile: line 1: DEPMOD: command not found

./Makefile: line 122: -: command not found

./Makefile: line 124: config-amr:: command not found

./Makefile: line 1: CP: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 125: .slmdm: command not found

./Makefile: line 1: DEPMOD: command not found

./Makefile: line 127: -: command not found

./Makefile: line 129: config:: command not found

./Makefile: line 1: CP: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 130: -: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 131: $(MODULES_CONF): ambiguous redirect

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 132: $(MODULES_CONF): ambiguous redirect

./Makefile: line 134: cleanup-config:: command not found

./Makefile: line 1: CP: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 1: MODULES_CONF: command not found

./Makefile: line 135: -: command not found

./Makefile: line 1: DEPMOD: command not found

./Makefile: line 137: -: command not found

./Makefile: line 139: unload-modules:: command not found

./Makefile: line 1: MODPROBE: command not found

./Makefile: line 140: -: command not found

./Makefile: line 1: MODPROBE: command not found

./Makefile: line 141: -: command not found

./Makefile: line 1: MODPROBE: command not found

./Makefile: line 142: -: command not found

./Makefile: line 1: MODPROBE: command not found

./Makefile: line 143: -: command not found

./Makefile: line 145: spec-file-lists:: command not found

./Makefile: line 147: fg: no job control

./Makefile: line 148: @echo: command not found

./Makefile: line 1: SED: command not found

./Makefile: line 149: -e: command not found

./Makefile: line 151: clean:: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 1: ALL_TARGETS: command not found

./Makefile: line 1: MDM_OBJS: command not found

./Makefile: line 1: FAX_OBJS: command not found

./Makefile: line 1: AMR_OBJS: command not found

./Makefile: line 1: USB_OBJS: command not found

./Makefile: line 1: CUSTOM_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: SYSDEP_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: SYSDEP_LINUX_OBJ: command not found

./Makefile: line 1: SYSDEP_PCI_OBJ: command not found

./Makefile: line 152: -f: command not found

./Makefile: line 1: RM: command not found

./Makefile: line 153: -f: command not found

./Makefile: line 155: fg: no job control

./Makefile: line 156: syntax error near unexpected token `newline´

./Makefile: line 156: ` $(CC) $(CFLAGS) -o $@ -c $<´Provova ta instaloj ´/makefile´ install -usb . Por eshte e kot. ndoqa gjithcka qe ishte shkruar ne readme.txt kam shkarkuar dhe me se 30 versione te tjera qe ishin ne websitin por prape nuk po nxjerr gje ne drite, plus qe kam kater nete qe merrem me kete pune.Sistemet ne te cilat kam tentuar te njeten gje jane: Suse9.0 dhe Mandrake 10.0.

P.S. Ne kete mesazh kam bashkangjitur skedaret: "makefile", "readme","dhe gabimet qe me kishin dalur mbas kompilimit te skedarit makefile"JU LUTEM ME NDIHMONI!:-[

(me jepni mundesine te heq qafe windowsin pergjithmone.) :-Y

Administratori's picture

Pershendetje Tim,

komanda eshte thjesht

make

, ose me sakte, per rastin tuaj:

$ make KERNEL_INCLUDES=/usr/src/linux-2.6.3-4mdk/include

(gjithmone ne brendesi te karteles ku ke hapur src e drivers per modemin).

Mbasi te kete kompiluar duhet te japesh komanden:

# make install-usb

Tim's picture

Pershendetje, Moderator:

Shume faleminderit, por akoma nuk kam arritur ta instaloj sepse kur i jap komanden ne folderin e modemit nuk me jep asnje pergjigjie. Pra nuk shoh asgje pervec komandes time, kam pritur me shume se 30 min por asgje.

cfare nuk kuptova ne mesazhin tuaj ishte: src e drivers per modemin.

une e ekstraktova ne: /usr/slmodem.../ . pastaj shkova ne folderin ne mode:root, dhe dhashe comanden sic me thate.

Ndoshta kam gabuar vendin ku kam ekstraktuar arkivin? :-?

Tani instalova suse9.0 mbasi mendova se nje driveri do nje kernel 2.4, por nuk ndodh gje.

Ju lutem me ndihmoni, Tim-

Tim's picture

Quote:

08-07-2004 në orën 10:55, Anonymous :
Pune kohe dhe kuptova qe ishte nje pakete e vecante ne cd e suse qe kisha per modemin tim. Gjithcka eci mire, bera dhe Query Modem dhe eci mire.

Tani kam nje problem tjeter si mund ta lidh me internet? Provova Kppp. Dhashe te dhenat numrin e telefonit dhe username dhe password. por nuk ecen kur i jap connect, thote qe "modem : ok"
Por modemi nuk aktivizohet.

Ju lutem me ndihmoni eshte hera e pare qe jam kaq afer per tu lidhur dhe akoma sjam lidhur. :-(


Administratori's picture

Përshëndetje Tim,

gjatë konfigurimit të kppp, duhet të zgjedhësh device e duhur për modem-in tënd (jo thjesht /dev/modem): provo me rradhe mundësitë e zgjedhjes së dispozitivëve që të afron kppp derisa të gjesh ku ndodhet modemi yt.

Tim's picture

Mbasi U bene du muaj qe kerkoj te lidhem menefund ulidha ne internet me suse 9.0, Faleminderit te gjitheve :)

Problemi ishte se po perdorja kppp, dhe nga zgjedhjet qe me ofronte asnjera nuk ishte e duhura. Duke perdorur Kinternet vendosa manualisht ttySL0. Dhe u lidha por duke pasur nje shpejtesi te ulet me vone ndryshova bound rate: 460800. Dhe shpejtesia eshte me e mire por jo si ne windows (Se kuptoj PSE???). Dhe mbas nje periushe shkeputet. nganjehere me per nje periudhe te shkurter kohe dhe nga njehere rrin gjate.

Lidhja ime eshte me Albtelecom dhe modemi eshte USB56.

Ju Lutem, kush ka pasur te njejten eksperience me pare, te me ndihmoj.